Norléns Transport AB

Våra chaufförer är företagets bästa marknadsförare med många års erfarenhet och vana från branschen. De gör det lilla extra som betyder så mycket, och på ett tryggt och säkert sätt tar hand om just Ditt fordon.

I vår egen verkstad har vi två mekaniker som servar och underhåller våra transportbilar, allt för att de skall vara i toppskick. Förutom service utför de även renoveringar och ombyggnationer. Att ha en egen verkstad är en stor fördel. Det innebär att vi själva kan planera in service och reparationer.

Transportledningen är företagets hjärta. Därifrån styrs alla transporter inom Sverige och Europa. Med hjälp av modern teknik har vi full kontroll på våra transportbilar och de fordon vi transporterar.

Fr o m den 1 oktober 2013 ägs företaget av Johan Steineck som jobbat i företaget i många år.

Vi är ett väldigt bra transportföretag på väg att bli ännu bättre.

Norléns Transport AB är ett företag som grundades av Anders Norlén och har varit etablerat i Uppsala sedan starten 1984.

Till en början var bilbärgning den huvudsakliga sysselsättningen (Assistancekåren). Under 90-talet inhandlades allt fler renodlade biltransporter för att tillgodose kundernas efterfrågan på transporter över hela landet. Sedan millenniumskiftet trafikerar vi även Europa. Vi är numera ett av de största biltransportföretagen i Sverige.

Vi har idag 20 transportfordon som rullar ute på vägarna och vi expanderar i takt med våra kunder. Alla våra nya fordon är utrustade med Alko-lås.

Miljö och säkerhet på väg

Detta är ett hett ämne just nu och väldigt viktig fråga för alla åkerier, och därför vill vi berätta hur vi jobbar för att minska miljöfarliga utsläpp och ha en hög standard på säkerheten.

Sedan 2004 arbetar vi efter en fastlagd miljö och kvalitetsplan. Där framgår bl.a. att vi måste sänka våra avgasutsläpp från transportbilarna.