Rena elbilar

När vi hämtar rena elbilar så måste spänningen i batteriet vara minst 10% är det lägre så lastar vi inte bilen. Detta är på förekommen anledning en ny regel för att eliminera problem under transport av elbilar.